Administratorem danych osobowych jest Symfonia Spółka z. o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 132, 02-305 Warszawa (Symfonia). Wszelkie informacje dotyczące praw przysługujących osobom fizycznym, w tym prawa dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, sprzeciwu oraz prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, a także inne informacje wymagane prawem zawarte są w Polityce Prywatności.

Masz już konto? Zaloguj się!