Symfonia Kadry i Płace Ekonomiczny

Dedykowany dla mniejszych firm zatrudniających w rożnych formach zatrudnienia do 50 osób.
Odpowiada na potrzeby kadrowo-płacowe typowej firmy - wraz z obowiązkowym raportowaniem do instytucji publicznych.


Ten pakiet będzie działał z innymi programami Symfonii zarówno do uproszczonej jak i pełnej księgowości

Ewidencja danych pracownikówSymfonia
Kadry i Płace
Pakiet Ekonomiczny
Ewidencja danych pracowników
Możliwość tworzenia własnych pól danych
Wydruki dokumentów przy stosunku pracy
Archiwizowanie danych
Anonimizacja danych
Ewidencja danych pracowników od momentu zatrudnienia - dane osobowe, dodatkowe informacje i dane kontaktowe, rodzina, informacje o wcześniejszych miejscach pracy, umiejętnościach i wykształceniu.
Możliwość utworzenia własnych pól do ewidencji danych zgodnych ze specyfiką działalności przedsiębiorstwa.
Na każdym etapie stosunku pracy przygotowywanie wydruków - od kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o pracę do świadectwa pracy wydawanego po zakończeniu stosunku pracy.
W przypadku ponownego zatrudnienia tej samej osoby w przyszłości wszystkie wcześniej zaewidencjonowane dane tej osoby pozostają dostępne.
Historyczne dane pracowników można archiwizować oraz - o ile pracownik złożył stosowną prośbę - anonimizować.
check
Pełne rozliczanie wynagrodzeń pracowników
Wynagrodzenia podstawowe
Dodatkowe składniki płacowe
Odprowadzanie i ewidencja sładek i podatków
Automatyczne wyliczanie potrąceń
Dowolna liczba wypłat i list płac
Korygowanie wynagrodzeń
Obsługa wynagrodzeń podstawowych przy wynagrodzeniu miesięcznym i godzinowym, z możliwością wykorzystania ponad 100 dodatkowych składników płacowych, świadczeń i potrąceń – premii, nagród, prowizji, akordów, dodatków, nadgodzin, wpłat PPK, świadczeń w naturze, obciążeń z różnych tytułów.
Obliczanie należnych do odprowadzenia w Polsce składek i podatków oraz związana z nimi ewidencja.
Automatyczne wyliczanie należnych potrąceń z tytułem wykonawczym, alimentów, kar pracowniczych oraz potrąceń za zgodą pracownika, wraz z obsługą ważności i limitów przy zbiegach różnych typów potrąceń.
Ewidencja kadrowa i płacowa danych pracowników. Dowolna liczba różnych wypłat i list płac w miesiącu.
Korygowanie wynagrodzeń, rozliczanie wyrównań, rozliczanie zwrotów i niedopłat składek ZUS oraz innych zmian z przeszłości mających wpływ na rozliczenie wynagrodzenia lub ewidencję pracowniczą.
check
Rozliczanie czasu pracy i nieobecności
Kalendarze pracowników
Ponad 30 rodzajów nieobecności
Import danych z PUE
Algorytm wyliczający wynagrodzenie za nieobecności
Rozliczanie nadgodzin
Obsługa dowolnych wymiarów pracy
Kalendarze pracowników prowadzone z dokładnością nawet do jednej minuty.
Obsługa ponad 30 różnego rodzaju nieobecności, w tym: choroby i zasiłki – wprowadzane ręcznie lub importowane z PUE, urlopy – wszystkie określone w ustawach rodzaje, rozliczenia finansowe i odbiory nadgodzin zwykłych i średniotygodniowych, inne nieobecności.
Algorytmy wyliczające odpowiednio wynagrodzenie za czas nieobecności uwzględniają aktualne przepisy i mogą być konfigurowane zgodnie z regulaminami/interpretacjami stosowanymi w danej firmie.
Obsługa okresów rozliczeniowych trwających od 1 do 12 miesięcy, wraz z możliwością odbiorów lub wypłat za nadgodziny i nadgodziny średniotygodniowe.
Obsługa dowolnych wymiarów czasu pracy i dowolnych kalendarzy konfigurowanych przez użytkownika, wraz z pracą zmianową.
check
Umowy cywilnoprawne
Obsługa 6 typów umów cywilnoprawnych
Rejestracja dowolnych kodów ubezpieczenia
Rozliczenie zasiłków
Wyliczenie stawki za dzień zasiłku
Wydruki umów, rachunków i zestawień
Obsługa 6 typów umów cywilnoprawnych:
- zlecenie,
- o dzieło,
- o dzieło z przekazaniem praw autorskich,
- zryczałtowanych,
- art. 13 p 7 (rada nadzorcza),
- art. 13 p 9 (kontrakt menedżerski).
Możliwość rejestracji dowolnych dopuszczalnych prawem sposobów i kodów ubezpieczenia.
Rozliczanie zasiłków wraz z wyliczaniem stawki za dzień zasiłku dla osób rozliczanych na podstawie umów cywilnoprawnych.
Wydruki umów, rachunków i zestawień.
check
Elektroniczne deklaracje dla ZUS i US oraz przelewy
Komplet deklaracji ZUS KEDU dla programu Płatnik
e-Deklaracje
Przelewy elektroniczne z ewidencją
Komplet deklaracji ZUS KEDU dla programu Płatnik:
DRA, RCA, RPA, RSA, RZA, ZUA, ZZA, ZIUA, ZCNA, ZWUA, ZSWA, RIA, OSW.
Komplet e-deklaracji podatkowych wraz z narzędziem do ich wysyłki i kartoteką: PIT-11, PIT-2, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1/1R.
Przelewy elektroniczne umożliwiające ewidencję i przygotowanie plików z przelewami dla pracowników (obsługa ponad 30 systemów bankowych wykorzystywanych w Polsce).
check
Wydruki kadrowe, płacowe i inne raporty
Baza ponad 130 róznych wydruków kadrowych i raportów
Ponad 130 różnych wydruków przydatnych w codziennej pracy, w tym m. in: wydruki kadrowe – umowy o pracę i aneksy, kwestionariusze, zaświadczenia, wnioski, oświadczenia, podania, zgody; wyniki raportów dostępne w PDF oraz (w większości) w formacie MS Word.
raporty płacowe – listy płac, podsumowania, karty wynagrodzeń, paski pracownicze, zestawienia; wyniki raportów dostępne w PDF oraz (w większości) w formacie MS Excel.
inne raporty – dodatkowe raporty wspierające pracę - statystyka zatrudnienia, dane do deklaracji GUS (DG-1, Z-03, Z-06, Z-12), SODiR INF-D-P i Wn-D.
check
Księgowanie wynagrodzeń
Gotowy rozdzielnik księgowy do wydruku PDF lub eksportu do aplikacji księgowych Symfonia
Uniwersalne narzędzie umożliwiające przygotowanie gotowego rozdzielnika księgowego. Wynik przygotowywany jest w formie wydruku, PDF lub transmitowany bezpośrednio do aplikacji księgowych Symfonia i umieszczany w buforze. Księgowanie wynagrodzeń przed pierwszym użyciem wymaga konfiguracji wdrożeniowej.
check
Najwyższe standardy bezpieczeństwa prawnego
Aktualizacje
Funkcjonalności ułatwiające realizację obowiązków prawnych
Automatyzacje
Dedykowane kanały informacji o zmianach prawnych
Dotrzymanie kroku zmianom w polskim prawie gospodarczym jest niezwykle trudne. Wdrożyliśmy specjalne rozwiązania organizacyjne i techniczne, które służą temu, aby możliwie szybko rozpoznawać, analizować i wprowadzać do programów niezbędne zmiany.
Regularnie wydawane są aktualizacje w ślad za zmieniającymi się przepisami. Opracowywanie zmian prawnych zawsze realizowane z udziałem ekspertów z danego obszaru.
O najważniejszych zmianach prawnych i ich wpływie na programy użytkownik informowany jest na bieżąco przy pomocy komunikatów dostępnych w aplikacji, artykułów w Centrum Wiedzy i na blogu Symfonia, webinariów, informacji przesyłanych pocztą elektroniczną oraz inicjatyw Symfonia Academy.
check
Roczny dostęp do platformy szkoleń - Akademia Symfonii
Akademia Symfonii Mini
Roczny dostęp do platformy wiedzy z zakresu Kadr i Płac on-line dla 1 użytkownika 24h/7 dni w tygodniu. Dostęp do bazy wiedzy związanej z obsługą programów Kadrowo Płacowych Symfonia oraz co najmniej 6 nowych szkoleń rocznie.
check
Gwarancja
Gwarancja Podstawowa
Zapewnia dostęp do bazy wiedzy Działu Wsparcia Technicznego Produktu Symfonia (Centrum Wiedzy), instrukcji do produktów Symfonia zgromadzonych w Pomocy Online oraz aktualizacji produktu.

w cenie

Gwarancja eWsparcie
Daje możliwość wysyłania i odbierania zgłoszeń online w serwisie Symfonia eBok, wsparcie poprzez czat, społeczność i bazę wiedzy.

264 zł

Dodatki do pakietu
Obsługa wielu firm w programie
Możliwość prowadzenia dowolnej ilości firm na jednej licencji programu.
Akademia Symfonii ERP Kadry i Płace Premium

Roczny dostęp do platformy wiedzy z zakresu Kadr i Płac on-line dla 1 użytkownika 24h/7 dni w tygodniu.
Dostęp do bazy wiedzy związanej z obsługą programów Kadrowo Płacowych Sage oraz co najmniej 6 nowych szkoleń rocznie.
Webinaria na żywo wyłącznie dla użytkowników platformy
Szkolenia ze zmian prawnych w obszarze Kadr i Płac

Akademia Symfonii ERP Kadry i Płace Premium

490,00 zł

Symfonia Asystent

Narzędzie wspierające pracę wielofirmową, w szczególności w przypadku pracy z wieloma aplikacjami Symfonii równocześnie. Wspiera operacje zbiorcze - prostsze zarządzanie uprawnieniami użytkowników, przełączanie się między firmami, aktualizowanie do nowszych wersji czy wykonywanie kopii bezpieczeństwa. Dla niektórych aplikacji daje także możliwość wykonania pewnych operacji bez potrzeby logowania się do programu.

Symfonia Asystent

340,00 zł

Liczba stanowisk array(4) { ["name"]=> string(1) "1" ["html_color_code"]=> string(0) "" ["texture"]=> string(0) "" ["selected"]=> bool(true) } array(4) { ["name"]=> string(1) "2" ["html_color_code"]=> string(0) "" ["texture"]=> string(0) "" ["selected"]=> bool(false) } array(4) { ["name"]=> string(1) "3" ["html_color_code"]=> string(0) "" ["texture"]=> string(0) "" ["selected"]=> bool(false) } array(4) { ["name"]=> string(1) "4" ["html_color_code"]=> string(0) "" ["texture"]=> string(0) "" ["selected"]=> bool(false) } array(4) { ["name"]=> string(1) "5" ["html_color_code"]=> string(0) "" ["texture"]=> string(0) "" ["selected"]=> bool(false) }
Liczba pracowników array(4) { ["name"]=> string(2) "20" ["html_color_code"]=> string(0) "" ["texture"]=> string(0) "" ["selected"]=> bool(true) } array(4) { ["name"]=> string(2) "50" ["html_color_code"]=> string(0) "" ["texture"]=> string(0) "" ["selected"]=> bool(false) }
Abonament roczny:
936,00 zł netto
1 151,28 zł brutto
Razem:
936,00 zł netto
1 151,28 zł brutto
dodaj do koszyka

Szczegółowe informacje rozwiń zwiń

Dedykowany dla mniejszych firm zatrudniających w rożnych formach zatrudnienia do 50 osób.
Odpowiada na potrzeby kadrowo-płacowe typowej firmy - wraz z obowiązkowym raportowaniem do instytucji publicznych.


Ten pakiet będzie działał z innymi programami Symfonii zarówno do uproszczonej jak i pełnej księgowości