Symfonia
R2Płatnik
Pakiet Ekonomiczny
Dedykowany dla mniejszych firm zatrudniających w rożnych formach zatrudnienia do 50 osób.
Odpowiada na potrzeby kadrowo-płacowe typowej firmy - wraz z obowiązkowym raportowaniem do instytucji publicznych.
od 259zł +VAT za rok Kup pakiet
Symfonia
R2Płatnik
Pakiet Uniwersalny
Przeznaczony dla firm o dużych wymaganiach oraz dużych organizacji. Odpowiada na zaawanasowane potrzeby organizacji w zakresie wykorzystywania danych na potrzeby różnego rodzaju analiz. Większa efektywności automatyzacji procesów kadrowo-płacowych oraz najwyższe możliwości rozbudowy systemu.
od 919zł +VAT za rok Kup pakiet
Symfonia
R2Płatnik
Pakiet Profesjonalny
Przeznaczony dla firm o dużych wymaganiach oraz dużych organizacji. Odpowiada na zaawanasowane potrzeby organizacji w zakresie wykorzystywania danych na potrzeby różnego rodzaju analiz. Większa efektywności automatyzacji procesów kadrowo-płacowych oraz najwyższe możliwości rozbudowy systemu.
od 349zł +VAT za rok Kup pakiet
Dokumenty pracowników (do zatrudnienia i zwolnienia) Symfonia
R2Płatnik
Pakiet Ekonomiczny
Symfonia
R2Płatnik
Pakiet Uniwersalny
Symfonia
R2Płatnik
Pakiet Profesjonalny
Dokumenty pracowników (do zatrudnienia i zwolnienia)
Program umożliwia sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem. Są to m.in. umowy, aneksy, zaświadczenia i inne dokumenty kadrowe.
Dostosowanie standardowych druków do wewnętrznych wymagań.
check check check
Ewidencja czasu pracy i Nieobecności
Ewidencja czasu pracy i Nieobecności
Obsługa różnych systemów czasu pracy zgodnie z kodeksem pracy oraz kontrola norm czasu pracy w ustalonym okresie rozliczeniowym.
Rozplanowanie dni i godzin pracy indywidualnie lub zbiorczo dla grup pracowników.Ewidencja nieobecnosci pracowników.
Możliwość współpracy z systemami rozliczeń czasu pracy kierowców (Tacho) oraz możliwość współpracy z systemami Rejestracji Czasu Pracy.
Wydruki karty ewidencji czasu pracy, listy obecności i wiele innych zestawień.
check check check
Rozliczanie wynagrodzeń + dodatki pracownicze- lista płac i PK (do FK)
Rozliczanie wynagrodzeń + dodatki pracownicze- lista płac i PK (do FK)
Kalkulator płacowy umożliwia szybkie przeliczenia netto - brutto z podaniem pełnych kosztów wynagrodzeń.
Modyfikowalny system naliczania wynagrodzeń wg indywidualnych wymagań. Przygotowane różne rodzaje podstawowych i dodatkowych list płac.
Unikalny sposób parametryzacji nowych składników płacowych zgodnie z regulaminem wynagradzania.
Definiowalny system szczegółowego rozliczania kosztów wynagrodzeń. Aktualizacja parametrów naliczania przez internet.
Rozbudowane wyjaśnienia wyliczeń kluczowych składników (urlopy, chorobowe). Automatycznie naliczanie trzynastek, wyrównań i korekt. Wbudowany system kontroli naliczeń.
Szczegółowe zestawienie kosztów pracy poszczególnych pracowników z podziałem na działy i zlecenia. Współpraca z popularnymi systemami F-K
check check check
Rozliczanie podatków (PITy i paski), IFT-1/1R wraz z e-deklaracjami podatkowymi
Rozliczanie podatków (PITy i paski), IFT-1/1R wraz z e-deklaracjami podatkowymi
Obsługa rocznych deklaracji PIT pracowników oraz rozliczania cudzoziemców z możliwością elektronicznego podpisu i wysyłki e-Deklaracji przez internet. Wydruki pasków wynagrodzeń wraz z możliwość rozsyłania pasków pocztą elektroniczną.
check check check
Raporty GUS, ZUS, statystyka zatrudnienia, bilanse urlopowe, koszty wynagrodzeń
Raporty GUS, ZUS, statystyka zatrudnienia, bilanse urlopowe, koszty wynagrodzeń
Szczegółowe zestawienia pozwalające na rzetelne wypełnienie formularzy DG-1, Z-02, Z-03, Z-05, Z-06, Z-12 i Z-14.
Współpraca z systemem SOD PFRON umożliwiająca automatyczne przesyłanie danych do Systemu Obsługi Dofinansowań.
Współpraca z programem Płatnik ZUS poprzez bezpośrednie wywołanie programu z zaimportowanymi danymi oraz współpraca z programem do elektroniczej wymiany danych z NFZ.
Komplet deklaracji ZUS w tym też ZUS IWA.
Karta urlopowa z kontrolą limitów wraz z wyjaśnieniami wysokości automatycznie wprowadzonego limitu urlopu z uwzględnieniem zmiany etatów i stopnia niepełnosprawności w trakcie miesiąca.
check check check
Rozliczenia Zakładów Pracy Chronionej i innych jednostek zatrudniających osoby niepełnosprawne, jednostek oświatowych, służby zdrowia i agencji pracy tymczasowej
Rozliczenia Zakładów Pracy Chronionej i innych jednostek zatrudniających osoby niepełnosprawne, jednostek oświatowych, służby zdrowia i agencji pracy tymczasowej
System cechuje się dużą elastycznością i dostosowaniem do potrzeb firm z różnych branż. Szereg specjalnie zaprojektowanych, inteligentnych funkcji programu może ułatwić Ci pracę. 
System wynagrodzeń odpowiada między innymi na wymagania jednostki oświatowej i karty nauczyciela. Ewidencja pracowników w podziale na grupy zawodowe administracji i obsługi oraz nauczycieli.
W jednostach budżetowych właściwe przeliczanie dodatku stażowego z wyróżnieniem części za czas choroby oraz automatyczne naliczanie trzynastek czy też automatyczne naliczanie wyrównań (np. w przypadku zaległych podwyżek płac)
check check check
PPK / PPE podstawa (naliczanie wynagrodzeń + export do XML)
PPK / PPE podstawa (naliczanie wynagrodzeń + export do XML)
Naliczanie wpłat PPK i PPE w wynagrodzeniach pracowników wraz z mozliwością eksporu pliku xml.
check check check
Komornicy (potrącenia wynagrodzeń)
Komornicy (potrącenia wynagrodzeń)
Wbudowana kontrola alimentów i innych zajęć komorniczych.
check check check
Przypominanie o kończących się terminach umów okresowych, badań lekarskich czy szkoleń BHP
Przypominanie o kończących się terminach umów okresowych, badań lekarskich czy szkoleń BHP
Symfonia R2płatnik wyposażony jest w system podpowiedzi i przypomnień, które ułatwią Ci pracę.
check check check
Przelewy elektroniczne do pracowników
Przelewy elektroniczne do pracowników
Przelewy bankowe generują się automatycznie z list płac, raportów ZUS, US i potrąceń.
check check check
Akademia Symfonii - dostęp tylko dla 1 użytkownika
Akademia Symfonii - dostęp tylko dla 1 użytkownika
Akademia Symfonii Mini Roczny dostęp do platformy wiedzy z zakresu Symfonia R2Płatnik online dla 1 użytkownika, 24h/7 dni w tygodniu.
Dostep do bazy wiedzy zwiazanej z obsługą programów kadrowo-płacowych Symfonia oraz co najmniej 6 nowych szkoleń rocznie.
check check check
Korekty wynagrodzeń
Korekty wynagrodzeń
Automatycznie naliczanie wyrównań i korekt.
check check check
Import danych z programu ZUS Płatnik
Import danych z programu ZUS Płatnik
Możliwość importu danych pracowników (wraz z bilansem otwarcia) z programu Płatnik ZUS
check check check
Wyliczanie wynagrodzenia miesięcznego przy zmianie stawek/etatu w trakcie miesiąca
Wyliczanie wynagrodzenia miesięcznego przy zmianie stawek/etatu w trakcie miesiąca
Automatyczne naliczanie wynagrodzeń w przypadku zmiany wysokości angażu (podwyżki) lub rodzaju angażu w trakcie miesiąca
check check
Delegacje krajowe (ewidencja i rozliczanie delegacji krajowych, wraz z obsługą procesu akceptacji)
Delegacje krajowe (ewidencja i rozliczanie delegacji krajowych, wraz z obsługą procesu akceptacji)
Ewidencja i szczegółowe rozliczanie delegacji krajowych wraz z procesem akceptacji poprzez portal pracowniczy
check check
Delegacje zagraniczne (ewidencja i rozliczanie delegacji krajowych, wraz z obsługą procesu akceptacji)
Delegacje zagraniczne (ewidencja i rozliczanie delegacji krajowych, wraz z obsługą procesu akceptacji)
Ewidencja i szczegółowe rozliczanie delegacji zagranicznych wraz z procesem akceptacji poprzez portal pracowniczy
check
Ewidencja przyznanych i wypłaconych świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Ewidencja przyznanych i wypłaconych świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Ewidencja przyznanych i wypłaconych świadczeń z ZFŚS. Możliwość zdalnego składania i akceptacji wniosków ZFŚS poprzez portal dla pracowników oraz wydruku karty ewidencyjnej świadczeń.
check
Konfigurowalne cechy dodatkowe pracownika
Konfigurowalne cechy dodatkowe pracownika
Możliwość zdefiniowania dodatkowych cech pracowników na przykład w celu przydzielenia wyposażenia na stanowisku pracy (obuwie, rękawice, odzież).
check
Kontrola godzin do odpracowania lub do odbioru przez pracownika
Kontrola godzin do odpracowania lub do odbioru przez pracownika
Automatyczna kontrola wypracownaych nadgodzin z mozliwością wskazania ich odbioru.
check
Plany urlopowe
Plany urlopowe
Plany urlopowe dla grup pracowników.
check
Harmonogram zadań umożliwiający zaplanowanie dłuższych operacji oraz periodycznie wykonywanych funkcji (np. archiwizacja)
Harmonogram zadań umożliwiający zaplanowanie dłuższych operacji oraz periodycznie wykonywanych funkcji (np. archiwizacja)
Dodatkowy użytkownik systemu pracyjacy w tle majacy zdefinowane zadania do wykonania (import, eksport, generowanie raportów, wysyłanie ich mailem).
check
e-Teczka
e-Teczka
Szybki wgląd w oryginały dokumentów. Podział na odpowiednie części akt osobowych. Wgląd we własne dokumenty w portalu pracowników.
check
Ewidencja zdarzeń dotyczących pracowników
Ewidencja zdarzeń dotyczących pracowników
Możliwość definiowania i wydruku zdarzeń zapisanych przy pracownikach. Zestawienia zblizających się terminów zdarzeń okresowych (np. Planowane rozmowy motywacyjne, okresowe rozliczenia zadań).
check
Plan zatrudnienia, obsługa wakatów i ewidencja danych kandydatów do pracy
Plan zatrudnienia, obsługa wakatów i ewidencja danych kandydatów do pracy
Etapy rekrutacji, ocena kwalifikacji stanowiskowych i dodatkowych.
Wypełnianie aplikacji przez internetowy portal pracowniczy wraz ze wstępną samooceną kwalifikacji potencjalnych kandydatów.
Planowanie stanowisk i etatów w oddziałach, działach i zespołach
check
Wielopoziomowa struktura firmy
Wielopoziomowa struktura firmy
Wielopoziomowa struktura oddziały - działy - zespoły
check
Planowanie i ewidencja szkoleń pracowników
Planowanie i ewidencja szkoleń pracowników
Możliwość zaplanowania i szczegółowej ewidencji prowadzonych szkoleń.
Rodzaje szkoleń wymaganych na poszczególnych stanowiskach pracy.
Proces zgłaszania się pracowników na szkolenia oraz procesu akceptacji na portalu pracowniczym.
check
Prowadzenie ewidencji ocen okresowych pracowników
Prowadzenie ewidencji ocen okresowych pracowników
Ewidencjonowanie okresowych ocen przełożonego i samoocen pracownika.
check
Opisy stanowisk i kwalifikacje wymagane na stanowiskach
Opisy stanowisk i kwalifikacje wymagane na stanowiskach
Możliwość zdefiniowania wymaganych kwalifikacji na poszczególnych stanowiskach.
Możliwość wprowadzania oceny przez przełożonego i samooceny pracownika bezpośrednio w portalu dla pracowników.
Kwalifikacje stanowiskowe podlegające ocenie okresowej.
check
Możliwość rozszerzenia pakietu o:
Obsługa wielu firm w programie
Możliwość prowadzenia dowolnej ilości firm na jednej licencji programu.
check check check