Symfonia e-AudytorPakiet Weryfikator BR
Weryfikacja VAT
Status Kontrahenta
Sprawozdanie Finansowe
od 1200zł + VAT za rok Kup pakiet
Symfonia e-AudytorPakiet Audytor BR
Weryfikacja VAT
Status Kontrahenta
Kontrola Podatkowa
Sprawozdanie Finansowe
od 1425zł + VAT za rok Kup pakiet
Weryfikacja deklaracji VAT Symfonia e-AudytorPakiet Weryfikator BR Symfonia e-AudytorPakiet Audytor BR
Testy zgodności JPK_V7 (nowy JPK VAT z deklaracją) z aktualnym wzorem wymaganym przez Ministerstwo Finansów. check check
Odczyt i wizualizacja danych zawartych w JPK_V7 oraz JPK_VAT check check
Weryfikacja zgodności danych w JPK_V7 pomiędzy częścią deklaracyjną a cześcią ewidencyjną
• deklaracyjna – która stanowi odpowiednik dla deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K
• ewidencyjna - stanowi odpowienik plik JPK_VAT i jest rozbudowana o nowy zakres informacji
check check
Podgląd i możliwość weryfikacji transakcji rapotowanych w JPK_V7:
• Grupy Towarowe(GTU)
• Procedury podatkowe (m.in. podzielona płatność, import, itd.)
• Typy dokumentów (m.in. dokumenty zbiorcze, faktura do paragonu itd.)
check check
Weryfikacja zgodności danych pomiędzy JPK_VAT a deklaracją VAT check check
Testy weryfikujace popraność raportownych danych przygotowane przez specjalistów z PwC
Dedykowane testy weryfikujace poprawność danych zawartych w plikach JPK wraz rekomedowanymi działaniami w celu usunięcia nieprawidłowści
check check
Status Kontrahenta
Weryfikacja statusu Kontrahentów w bazie VAT i VIES
Indywidualny status dla każdego dokumentu - Bieżacy status Kontrahenta na dzien wystawienia faktury. Dla dokumentów zarejestrowanych w JPK_V7 oraz JPK_VAT
check check
Historia statów kontrahentów
Raport zmian statów Kontrahentów oraz dacie zmiany statusu w bazie VAT oraz VIES
check check
Weryfikcja statusów Kontrahetów zwartych w pliku JPK_FA check
Sprawozdania Finsowe
Weryfikację techniczna plików, czyli zgodności z z aktualnym wzorem wymaganym przez Ministerstwo Finansów check check
Weryfikację merytoryczną e-sprawozdań na podstawie testów Weryfikujących przygotowanych przez Symfonię oraz PricewaterhouseCoopers
Dedykowane testy weryfikujace poprawność danych zawartych w plikach JPK wraz rekomedowanymi działaniami w celu usunięcia nieprawidłowści
check check
Obsługiwane strukty e-Sprawozdań:
Jednostka mikro,
Jednostka mała,
Jednostka inna,
Jednostka inna skonsolidowana,
jednostka NGO,
Bank,
Alternatywna spółka inwestycyjna,
Dom maklerski,
SKOK,
SKOK jednostka mała,
Zakład ubezpieczeń,
Zakład ubezpieczeń skonsolidowane
check check
Kontrola Podatkowa
Analiza powiązań merytorycznych pomiędzy danymi w plikach JPK wraz ze wskazaniem miejsc występowania niezgodnościWeryfikację techniczna plików, czyli zgodności z z aktualnym wzorem wymaganym przez Ministerstwo Finansów
Dedykowane testy weryfikujace poprawność danych zawartych w plikach JPK wraz rekomedowanymi działaniami w celu usunięcia nieprawidłowści
check
Pełen podgląd danych zawartych w plikach JPK check
Obsługiwane Pliki
JPK_VAT
JPK_V7
JPK_KR
JPK_EWP
JPK_PKPIR
JPK_WB
check