Wyrównania i korekty w Symfonia ERP Kadry i Płace

Podczas szkolenia dowiesz się więcej o możliwościach przeprowadzenia zmiany dowolnych danych znajdujących się w zamkniętych okresach a następnie wygenerowanie potrzebnych w związku z tym dokumentów. Funkcjonalność ta wspiera naliczanie, rozliczanie i raportowanie wyrównań, korekty naliczeń, gdy nastąpiła wsteczna zmiana warunków płacy, czasu pracy lub korekta wynagrodzenia wynikająca z konieczności poprawy powstałego wcześniej błędu lub gdy informacja o zmianie trafia do Kadr z opóźnieniem.

Sprawdź pełny program szkolenia klikając przycisk poniżej.

Wybierz datę szkolenia array(4) { ["name"]=> string(18) "16.06.2023 on-line" ["html_color_code"]=> string(0) "" ["texture"]=> string(0) "" ["selected"]=> bool(false) } array(4) { ["name"]=> string(18) "18.04.2023 on-line" ["html_color_code"]=> string(0) "" ["texture"]=> string(0) "" ["selected"]=> bool(true) }
Liczba uczestników array(4) { ["name"]=> string(1) "1" ["html_color_code"]=> string(0) "" ["texture"]=> string(0) "" ["selected"]=> bool(true) } array(4) { ["name"]=> string(1) "2" ["html_color_code"]=> string(0) "" ["texture"]=> string(0) "" ["selected"]=> bool(false) } array(4) { ["name"]=> string(1) "3" ["html_color_code"]=> string(0) "" ["texture"]=> string(0) "" ["selected"]=> bool(false) } array(4) { ["name"]=> string(1) "4" ["html_color_code"]=> string(0) "" ["texture"]=> string(0) "" ["selected"]=> bool(false) } array(4) { ["name"]=> string(1) "5" ["html_color_code"]=> string(0) "" ["texture"]=> string(0) "" ["selected"]=> bool(false) }
390,00 zł
312,00 zł netto
383,76 zł brutto
Razem:
312,00 zł netto
383,76 zł brutto
dodaj do koszyka

Szczegółowe informacje rozwiń zwiń

Udział w szkoleniu jest bezpłatny dla użytkowników posiadających abonament Akademii Symfonii ERP Kadry i Płace Premium i Biura Rachunkowe Premium w ramach miejsc szkoleniowych przypisanych do abonamentu, pod warunkiem, że nie zostały one wcześniej wykorzystane na inne szkolenia. Zapis na szkolenie dla osób posiadających abonament odbywa się z poziomu platformy. Link do sesji oraz materiały szkoleniowe znajdują się w szczegółach szkolenia.

Wyrównania i korekty w Symfonia ERP Kadry i Płace

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu wyrównań oraz korekt w programie Symfonia ERP Kadry i Płace.

Program szkolenia

1. Ogólne zasady wykorzystania mechanizmu korekt.
2. Tworzenie i usuwanie procesu korekt.
3. Edycja danych w zamkniętych okresach.
4. Korekta nieobecności w zamkniętych okresach.
5. Korygowanie wynagrodzeń pracowników etatowych.
6. Korygowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
7. Przykłady zastosowania mechanizmu wyrównania i korekty:
 • Zmiana urlopu na chorobę;
 • Zmiana choroby na wypadek w pracy;
 • Zmiana nieobecności całodziennej na świadczenie rehabilitacyjne;
 • Zmiana choroby w czasie ciąży na zasiłek macierzyński;
 • Zwrot składek ZUS- korekta przekroczenia maksymalnej rocznej podstawy składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.;
 • Zmiana naliczenia składek UCP;
 • Wyrównanie wynagrodzenia – aneks do umowy z datą wsteczną;
 • Zmiana inicjalizacji kalendarza w trybie korekty;
 • Dokumenty po korekcie: Listy płac i Deklaracje ZUS;
 • Inne, wybrane przykłady korekt podanych przez Uczestników szkolenia.

Szkolenie odbywa się w formie spotkania merytorycznego online wraz z konsultacjami eksperckimi w trakcie szkolenia oraz pokazem na programie Symfonia. Do dyspozycji uczestników jest ekspert prowadzący szkolenie z ramienia Symfonii, który odpowie na wszelkie nurtujące pytania z zakresu szkolenia.

Realizacja szkolenia

Szkolenie odbywa się w godzinach 10.00 – 15.00, a w trakcie spotkania przewidziane są przerwy. Szkolenie realizujemy za pomocą aplikacji Cisco Webex. Po zgłoszeniu się na szkolenie, uczestnicy otrzymują link, który pozwala dołączyć się do sesji. W trakcie szkolenia uczestnicy mogą zadawać pytania prowadzącemu i na bieżąco konsultować swoje wątpliwości poprzez opcję chat. Do udziału w szkoleniu nie jest potrzebny mikrofon.

W cenie szkolenia zapewniamy:

 • Dostęp do sesji online na żywo
 • Materiały szkoleniowe w wersji PDF
 • Nagranie z sesji szkoleniowej dostępne przez 3 miesiące

Cena i warunki udziału

Kurs online – 390 zł

Wykupienie dostępu do szkolenia online Symfonii dla jednego uczestnika jest równoznaczny z zakupem jednej licencji. Licencja obejmuje prawo skorzystania ze szkolenia wyłącznie przez jedną osobę.  Zabronione jest przekazywanie linków do szkoleń, haseł dostępowych, a także udostępnianie (upublicznianie) szkoleń w jakiejkolwiek inne formie, które umożliwia innym osobom zapoznanie się z treścią szkolenia.   Tylko użytkownik, który widnieje na liście uczestników szkolenia online ma prawo udziału w takim szkoleniu. Jeśli bierze w nim udział wiele osób, nawet jeżeli znajdują się one w tej samej lokalizacji, wymagane jest uiszczenie opłaty rejestracyjnej za każdego uczestnika, ew. wykupienie kursu grupowego.

Symfonia zastrzega sobie prawo do anulowania lub przerwania dostępu do szkoleń online Symfonii bez wcześniejszego powiadomienia albo do pobrania opłaty za kurs grupowy w przypadku, jeżeli zostały naruszone zasady wskazane powyżej.